Prezentul contract este valabil pentru clienții/utilizatorii Agenției Mice Book-Events.

Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui webiste sunteți de acord cu toate prevederile termenilor și condițiilor,fără nici o excepție.

Prezentul Contract este strict între utilizator și Agenția MICE Book Events

Prezentul website, www.mice-bookevents.com, vă este pus la dispoziție de către MICE BOOK EVENTS, cu sediul în Timișoara, strada Intrarea Vântului, nr. 2, Bloc C9, etaj 5, cod fiscal 33919311, înregistrat la registrul comerțului J35/2831/2014.

Servicii

MICE BOOK EVENTS vă pune la dispoziție servicii de organizare evenimente, posibilitatea de a cauta și verifica disponibilitatea locațiilor, precum și rezervarea de săli, impreună cu serviciile aferente.

Plata se face direct la locatie, Agentia MICE BOOK EVENTS nu incaseaza direct de la client, banii sunt incasati direct de catre prestatorul de servicii pentru care optati (Hoteluri, Restaurante, Sali de conferinte etc.).

Agentia MICE BOOK EVENTS opereaza ca un agent pentru Beneficiar, respectiv Prestator.

Plata

Plata se face direct Prestatorului de servicii și se poate realiza cu credit card, debit card, cash, sau prin virament bancar. Prestatorul își rezervă dreptul de a percepe un avans. Toate tarifele și taxele pot fluctua în urma modificării cursului de schimb valutar.

MICE BOOK EVENTS nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile, produsele sau serviciile specificate de către Prestatori ( calitate, acuratețe și profesionalism).

Prestatorul, până în momentul rezervării, își poate schimba în orice moment tarifele sau disponibilitatea pe prezentul site. Începând cu momentul finalizarii rezervării de către Beneficiar, Prestatorul nu mai poate modifica tarifele.

Politica de securitate

Plata se face direct Prestatorului, aceasta va fi procesata in moneda locala, sau euro (contravaloarea sumei in lei la cursul euro stabilit de prestator). Diferente de curs valutar pot aparea.

Garantarea rezervării se face cu credit/debit cardul, în funcție de politicile Prestatorului, cardul dumneavoastră poate fi pre-autorizat anterior de către acesta.

Toate platile sunt procesate de catre Prestator.

Datele furnizate sunt confidențiale, și nu vor fi procesate de către MICE BOOK EVENTS.

Anulări/Modificări

Anularea spațiilor se face în funcție de politica Prestatorului.


Obligațiile utilizatorului

UTILIZATORUL/BENEFICIARUL va fi răspunzător pentru orice daune produse în timpul evenimentului de către acesta, invitații acestuia sau oricărei alta persoana participantă la eveniment. În caz de deteriorare/distrugere, BENEFICIARUL se obligă să notifice Directorului/ persoanei de contact ( PRESTATORULUI) imediat cum se constată acest fapt. BENEFICIARUL va purta întreaga responsabilitate pentru comportamentul invitaților sai. BENEFICIARUL și invitații acestuia nu vor avea permisiunea să aducă produse alimentare / alcoolice proprii în incinta locației, în afara cazului în care acest lucru este convenit în prealabil de către cele două părți.

Newsletter

Agenția MICE BOOK EVENTS va trimite newsletter pe adresa de email sau pe numărul de telefon furnizate pe acest site. În cazul în care nu doriți acest lucru, puteți opta pentru dezactivarea acestui serviciu accesând pagina contului personal.

Accesul pe prezentul site poate fi interzis oricând, fără o notificare prealabilă.

Responsabilitatea MICE BOOK EVENTS

Agenția nu este responsabilă de calitatea serviciilor oferite de Prestator, sau de pierderile indirecte rezultate din rezervările efectuate pe acest site.

Legături către alte site-uri

Acest Site poate conține legături către pagini web externe și operate de alte părți implicate.

MICE BOOK EVENTS nu este responsabilă de informațiile regăsite pe aceste site-uri. Conținutul acestor pagini web externe nu reflectă produsele, serviciile sau informațiile furnizate de MICE BOOK EVENTS.

Pentru orice reclamații/nelămuriri privind site-urile externe, este necesar să vă adresați direct acestora.

Forța Majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligații care ii revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, astfel cum aceasta este definita de lege.

Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existentei cazului de forță majoră! Agenția nu este responsabilă pentru evenimentele de forță majoră, acestea includ fenomene ale naturii (cutremur, inundații, furtuni etc. ) sau intervenții guvernamentale (războaie, răpiri, accidente, greve sau atacuri teroriste), care pot afecta MICE BOOK EVENTS sau pe furnizorii acesteia.

Modificări asupra Site-ului

Agenția poate modifica conținutul site-ului, tarife, disponibilitatea, designul,caracteristici. După efectuarea rezervării, tarifele nu mai pot fi modificate.

Confidențialitate

Termenii de confidențialitate sunt prevăzuți în "Termeni și condiții". UTILIZATORUL este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor oferite de către Agenție sau Prestator, acestea nu vor putea fi folosite într-un alt scop sau dezvăluite terţilor fără consimţământul scris în prealabil al acestora.

Modificări ale Termenilor si Condițiilor

Agenția își rezervă dreptul de a schimba sau modifica secțiunea de "Termeni și Condiții". Utilizarea prezentului site reprezintă acceptul dumneavoastră.